Video

神奇異恩典

排序   :   按日期   按評分   按人氣  

「神奇異恩典」 ── 第四輯(錄影見證)

 
失眠?拜拜

神奇異恩典 - 第三輯之“頸椎,腰椎與腳痛得醫治見證”(錄影見證)

 

神奇異恩典 - 第二輯 之 尾龍骨移位得醫治見證

 
影片見證

神奇異恩典 - 第一輯 之 哮喘病、肩膊骨裂得醫治見證(影片更新)

 
總共 124 記錄  , 共 13 頁 <<<...8910111213
關於我們 | 網站地圖 | RSS | 聯絡我們 | 奉獻方法
Copyright © 2009 - 2010 ZionDaily.com All Rights Reserved.