English 繁體 简体   
用戶:  
   密碼:  
記住我
 <   >   

[1]
(大衛上行之詩。)看哪,弟兄和睦同居是何等地善,何等地美!
[2]
這好比那貴重的油澆在亞倫的頭上,流到鬍鬚,又流到他的衣襟;

上一章 << 目錄 >> 下一章Copyright © 2021 www.ZionDaily.com All Rights Reserved.